Jak założyć własną firmę?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

Kurs prowadzony przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Kierownik kursu

mgr Piotr Chibowski

Charakterystyka kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującej m.in. zagadnienia księgowo-finansowe, analizę ryzyk podatkowych, wykaz obowiązków wobec urzędów oraz procedurę tworzenia biznes planu i opracowania zasad marketingu.

W ramach kursu uczestnicy uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie istoty rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Interaktywny wykład uzupełniony o case study pozwoli w praktyce zastosować poznaną wiedzę. uczestnicy otrzymają informacje, jak  zaplanować działalność gospodarczą i opracować podstawy planu i jego realizacji w postaci kompletnego Biznesplanu. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą posiadali wiedzę dotyczącą zagadnień księgowo-finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia własnej firmy, będą umieli zmniejszyć ryzyka podatkowe oraz podczas kontroli urzędowych, będą umieli dopełnić obowiązki wobec urzędów. Konferencja-FORM

Co nas wyróżnia

  • Interaktywny wykład uzupełniony o case study,
  • Stosowanie technik i narzędzi pracy zespołowej,
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego wydanego przez Politechnikę Warszawską.
Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego