Organizacja zajęć

Kurs prowadzony będzie w formie interaktywnego wykładu oraz ćwiczeń (case-study). Zajęcia będą przeprowadzone w salach wykładowych Wydziału Zarządzania PW.

Ocena końcowa (pozytywna/negatywna) wynika z realizacji prac/raportów wykonanych przez Uczestników Kursu.

Zalecana liczebność grup zajęciowych:

  • część wykładowa – wszyscy uczestnicy zapisani na Kurs,
  • część ćwiczeniowa – max. 30 osób.

Kontrola bieżących postępów kształcenia odbywać się będzie poprzez ocenę aktywności na zajęciach i prac/raportów wykonywanych przez słuchaczy w trakcie Kursu.

Wynik końcowy jest efektem:

  • pozytywnego zaliczenia prac wykonywanych przez Kursantów.

 Ukończenie Kursu  następuje, gdy uczestnik:

  • uzyskał zaliczenia wszystkich prac/raportów przewidzianych do realizacji w planie Kursu.