Program kursu

Wykłady - Proces pobudzania kreatywności
Ćwiczenia - Metody rozwiązywania problemów
 • W1. Heurystyka a działania twórcze
 • W2. Geneza metod twórczego poszukiwania rozwiązań
 • W3. Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych
 • W4. Sposoby pobudzania kreatywności
 • W5. Kształtowanie grup twórczego myślenia
 • W6. Proces twórczego poszukiwania rozwiązań
 • W7. Klasyfikacja metod poszukiwania rozwiązań
 • W8. Narzędzia informatyczne wspomagające proces twórczego poszukiwania rozwiązań
 • W9. Źródła wiedzy eksperckiej i sposoby jej wykorzystania

 Proste metody pobudzania kreatywności

 • C1. Analiza morfologiczna
 • C2. Burza mózgów i jej odmiany
 • C3. Myślenie lateralne - metoda 6 kapeluszy
 • C4. Mapy myśli
 • C5. Diagram konfliktu
 • C6. Wykres Ishikawy
 • C7. 5 x dlaczego
 • C8. 5W1H
 • C9. Drzewo decyzyjne
 • C10. Diagram pokrewieństwa
 • C11. Analiza pola sił

 Złożone metody pobudzania kreatywności

 • C12. Analiza wartości
 • C13. Synektyka
 • C14. Metoda Delficka