Modelowanie procesów biznesowych

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

Kurs prowadzony przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Kierownik kursu

mgr inż. Michał Wiśniewski

Charakterystyka kursu

Skuteczna promocja marki, wprowadzanie nowego produktu na rynek i do produkcji, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, produkcja nowego oprogramowania i wiele innych inicjatyw biznesowych zależy od świadomości ogółu działań jakie się z mini wiążą i przewidzenia skutków decyzji podejmowanych przez managerów projektów. Kluczem do zrozumienia procesów skupiających wszystkie niezbędne działania jest przejrzysty  i uwzględniający właściwe dane model procesu.  

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu modelowania procesów biznesowych, zapoznanie słuchaczy z istotą podejścia procesowego w zarządzaniu oraz z zasadami i narzędziami zarządzania procesowego.

Ukończenie kursu modelowania procesów biznesowych oferowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej pozwoli słuchaczowi na:

  • uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania procesami, podejścia procesowego w wybranych koncepcjach zarządzania, istoty i celów zarządzania procesami, projektowania modeli procesu, metod i technik usprawniania procesów i zarządzania nimi  oraz metod użytecznych w modelowaniu szeroko rozumianych procesów biznesowych w standardzie BPNM,
  • uzyskanie umiejętności wykorzystywania zasady i narzędzia zarządzania procesowego oraz analizy procesowej przedsiębiorstwa,
  • uzyskanie kompetencji społecznych w obszarze pracy zespołowej i kierowania pracą zespołu.

Co nas wyróżnia

  • Warsztatowa forma prowadzenia zajęć,
  • Stosowanie technik i narzędzi pracy zespołowej,
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie modelowania procesów biznesowych,
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego wydanego przez Politechnikę Warszawską.

 

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego