Program kursu

Wykłady
Projekt
 • W1. Definicja i klasyfikacja rodzajowa procesów.
 • W2. Istota i cele zarządzania procesami.
 • W3. Identyfikacja i odwzorowywanie procesów (elementy notacji BPMN).
 • W4. Kierowanie procesami.
 • W5. Wdrożenie podejścia procesowego procesów organizacji.
 • P1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i określenie celu wykonania modelu procesu.
 • P2. Charakterystyka zakresu procesu i mapowanie na strukturę organizacyjna przedsiębiorstwa.
 • P3. Sporządzenie mapy procesów w przedsiębiorstwie.
 • P4. Opis procesu i schemat graficzny.
 • P5. Charakterystyka elementów procesu.
 • P6. Zdefiniowanie ról i zasobów niezbędnych do realizacji procesu.
 • P7. Przydzielenie ról i zasobów poszczególnym elementom w strukturze modelu procesu biznesowego.
 • P8. Realizacja indywidualnego projektu.