Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów

Kurs prowadzony przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

we współpracy

 z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Kierownik kursu ze strony WZ

mgr inż. Jacek Mączyński

Kierownik kursu ze strony INP PAN

dr Grzegorz Sibiga 

Charakterystyka kursu

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom zaawansowanej wiedzy i umiejętności rozumienia zagadnień związanych z zagrożeniami i ryzykiem w przetwarzaniu informacji (w tym danych osobowych w ujęciu wchodzących w życie nowych regulacji unijnych w tym zakresie), aby możliwe było pragmatyczne i zaawansowane zapewnianie bezpieczeństwa informacji w organizacji dowolnego profilu działalności.

Jest to kompleksowy kurs (w dużej części warsztatowy) zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) w organizacjach biznesowych, usług publicznych, jednostkach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit.

Co nas wyróżnia

  • Warsztatowa forma prowadzenia zajęć,
  • Stosowanie technik i narzędzi pracy zespołowej,
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (INP PAN, WZ PW, SABI, ENSI) posiadającą doświadczenie naukowe i praktyczne z zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach,
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego wydanego przez Politechnikę Warszawską.

 

Partnerzy

ENSI

SABI