Innowacje w organizacji produkcji

Innowacje w organizacji produkcji

Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania

Politechniki Warszawskiej

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Tadeusz Kubik

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie systemami produkcyjnymi i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Studia adresowane są do:

 • kadry zarządzającej pionem technicznym w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • kadry zarządzającej wydziałami produkcyjnymi,
 • konstruktorów i technologów przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • kadr komórek pomocniczych: działy remontowe, narzędziowe, gospodarek: materiałowej, magazynowej, energetycznej.

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z obszaru:

 • metod i technik zarządzania procesami produkcyjnymi i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • definiowania, projektowania i wdrażania innowacji w środowisku produkcyjnym,
 • najnowszych podejść koncepcyjnych i metodycznych prawidłowego analizowania zagrożeń występujących w środowisku produkcyjnym  przedsiębiorstw produkcyjnych i w ich otoczeniu.

Co nas wyróżnia

 • Unikalny program obejmujący zagadnienia dotyczące metod i technik zarządzania procesami produkcyjnymi i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz definiowania, projektowania i wdrażania innowacji w środowisku produkcyjnym.
 • Modułowy program, na który składają się zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów zawsze oparte o praktykę,
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie skutecznego wdrażania innowacji w środowisku produkcyjnym,
 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.
 • Rekrutacja
 • Program studiów podyplomowych
 • Organizacja zajęć
 • Wykładowcy

Partnerzy

Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Firma produkująca środki produkcji,Firma informatyczna

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego