Program studiów podyplomowych

Moduł 1 Rola informatyki w zarządzaniu produkcją i jej wpływ na bezpieczeństwo produkcji
Wykłady
Moduł 2 -Organizacja produkcji

Wykład

 • Proces produkcyjny, istota i elementy składowe procesu, klasyfikacje procesu produkcyjnego, struktura procesu produkcyjnego. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji.
 • Organizacja procesu produkcyjnego w czasie, istota cyklu produkcyjnego, struktura i długość cyklu, cykl produkcyjny złożonego wyrobu.
 • Przygotowanie nowej produkcji. Uruchomienie nowych produktów, zmiany technologii. Organizacja zmian w procesie produkcyjnym.
 • Organizacja i zarządzanie projektami innowacyjnymi w produkcji.
 • Gospodarka materiałowa, remontowa, narzędziowa oraz systemy magazynowania.
 • Wpływ zintegrowanego zarządzania w przedsiębiorstwie na organizację produkcji.
Moduł 3 - Zarządzanie innowacjami
Wykłady
Moduł 4 - Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem

Wykłady

 • Informacja o organizacji i programie zajęć. Podstawowe pojęcia. Definiowanie grup interesariuszy.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Narzędzia zarządzania relacjami z interesariuszami.
 • Model  biznesu w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo.
 • Studia przypadku- zarządzanie relacjami z interesariuszami w firmach w Polsce
Moduł 5 - Psychospołeczne procesy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Wykłady/Ćwiczenia
Moduł 6 - Modele zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
Wykłady
Moduł 7 - Procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

Wykłady

 • Procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Logistyka w produkcji.
 • Utrzymywanie ruchu maszyn.
 • Zarządzanie zapasami produkcyjnymi.
 • Transport wewnętrzny i magazynowanie cz. 1.
 • Transport wewnętrzny i magazynowanie cz. 2.
 • Technologie informatyczne wspierające procesy pomocnicze w produkcji.
Moduł 8 - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykłady

 • Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym
Moduł 9 - Wartościowanie pracy
Wykłady
Moduł 10 - Zintegrowane systemy wytwarzania 

Wykłady

 • ESP, MRP, Just-in-Time,
 • Harmonogramowanie produkcji,
 • CIM,
 • Lean Manufacturing,
 • optymalizacja wielkości partii
Moduł 11 - Nowoczesne tendencje informatyzacji zarządzania produkcją
Laboratorium
Moduł 12 - Automatyzacja procesów produkcyjnych
Laboratorium
Moduł 13 - Światowe tendencje w produkcji obrabiarek
Laboratorium
Moduł 14 - Model biznesowy wdrożenia innowacji
Wykłady/Projektowanie
Moduł 15 - Kryteria oceny wdrażania innowacji
Wykłady
Moduł 16 - Ocena ekonomiczna wdrażanej innowacji
Wykłady/Laboratorium
Moduł 17 - Wybrane problemy innowacyjności i transferu
Wykłady
Moduł 18 - Seminarium końcowe
 • Seminarium końcowe
 • Praca końcowa (nawiązująca do miejsca pracy słuchacza)