Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej

PUBLICZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z ELEMENTAMI LOGISTYKI SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania

Politechniki Warszawskiej

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Grzegorz Kunikowski

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie w sytuacji zagrożenia lub kryzysu.

Studia przeznaczone są dla:

 • pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli,
 • pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego,
 • operatorów infrastruktury krytycznej,
 • służb ratowniczych współpracujących w zakresie zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego.

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z obszaru:

 • międzynarodowych standardów w zarządzaniu kryzysowym m.in.: zasady Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności,
 • metodyk oceny ryzyka oraz projektowania rozwiązań zapobiegawczych i rozwiązań reagowania na zakłócenia/kryzysy/katastrofy stosowanych w różnych krajach Europy,
 • wymagań i rozwiązań dotyczących współdziałania w przypadku zdarzeń o ponadregionalnym zasięgu.

Na bazie wspólnego programu podstawowego oferowane są dwie specjalności:

a)    Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

b)    Zarządzanie kryzysowe infrastrukturą krytyczną

Co nas wyróżnia

 • Unikalny program obejmujący zagadnienia z obszaru standardów międzynarodowych m.in. zasady Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, metodyki oceny ryzyka oraz projektowania rozwiązań zapobiegawczych i rozwiązań reagowania na zakłócenia/kryzysy/katastrofy stosowanych w różnych krajach Europy.
 • Modułowy program, na który składają się zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów zawsze oparte o praktykę,
 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.

Partnerzy

Wydział Administracji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Transportu.

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego