Wykładowcy

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
 • dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW

Podmioty uczestniczące w realizacji SP

Wydział Zarządzania

Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia zajęć podczas pierwszej edycji SP

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka
 • dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW
 • dr inż. Cezary Szwed
 • dr inż. Katarzyna Skroban
 • dr Małgorzata Waszkiewicz
 • mgr inż. Iwona GŁażewska
 • mgr inż. Justyna Smagowicz 
 • mgr inż. Marta Skierniewska
 • mgr inż. Piotr Kryś
 • mgr inż. Urszula Kąkol
 • mgr Justyna Kacprzak
 • mgr Agnieszka Szepielow
 • mgr Anna Kubicka