Program studiów podyplomowych

Moduł 1 Podstawy reżyserii

Ćwiczenia

 • Propedeutyka reżyserii
 • Ruch sceniczny
 • Techniki reżyserowania
Moduł 2 - Wybrane elementy narracji audiowizualnej

Ćwiczenia

 • Technologiczna wizualizacja narracji
 • Budowanie wątków narracji
 • Prezentacja postaci
Moduł 3 - Podstawy sztuki operatorskiej

Ćwiczenia

 • Kreacja obrazu
 • Plastyka obrazu
 • Technologia obrazu
Moduł 4 - Casting

Ćwiczenia

 • Casting – zagadnienia podstawowe.
 • Wybór obsady – cechy istotne
 • Przygotowanie do castingu.
 • Proces castingu.
 • Tajniki pracy reżysera obsady i samego procesu castingu
Moduł 5 - Kreacja postaci

Ćwiczenia

 • Dramaturgia postaci
 • Tworzenie roli
 • Gra aktorska
Moduł 6 - Etapy produkcji audiowizualnej

Ćwiczenia

 • Przygotowanie produkcji
 • Dobór technologii
 • Postprodukcja
Moduł 7 - Biznes audiowizualny

Ćwiczenia

 • Kultura popularna
 • Komercjalizacja sztuki wizualnej
 • Gry komputerowe
Moduł 8 - Dystrybucja produktów audiowizualnych

Ćwiczenia

 • Rynek produktów audiowizualnych.
 • Dystrybucja jako jedno z narzędzi marketingu.
 • Bezpośrednia i pośrednia dystrybucja produkcji audiowizualnych.
 • Kanały dystrybucji produktów audiowizualnych.
 • Wykorzystanie Internetu w sprzedaży produktów audiowizualnych.
 • Projektowanie systemu dystrybucji ma podstawie wybranego podmiotu.
Moduł 9 - Komunikacja audiowizualna. Zarys problematyki

Ćwiczenia

 • Pojęcie komunikacji audiowizualnej
 • Formy komunikacji
 • Sposoby komunikowania
Moduł 10 - Medioznawstwo

Ćwiczenia

 • wprowadzenie do medioznawstwa
 • Tradycyjne i nowe media
 • Współczesne massmedia
Moduł 11 - Budżetowanie i kosztorysowanie produkcji

Ćwiczenia

 • Wprowadzenie.
 • Metody i zasady budżetowania.
 • Założenia projektowe.
 • Typy i źródła finansowania.
 • Pozyskanie wsparcia finansowego.
 • Struktura kosztów.
 • Specyfikacja kosztów szczegółowych.
 • Kontrola budżetowa.
 • Skalowanie budżetu. 
 • Prezentacja projektów.
Moduł 12 - Marketing audiowizualny

Ćwiczenia

 • E-marketing. Wybrane prawne aspekty marketingu w sieci.
 • Nowoczesny marketing audiowizualny a media społecznościowe
Moduł 13 - Prawo autorskie

Ćwiczenia

 • Czym jest utwór,
 • Korzystanie z utworów: autorskie prawa osobiste i majątkowe,
 • Na czym polega ochrona autorskich praw osobistych (art.78 ustawy o prawie autorskim),
 • Co to jest użytek osobisty
Moduł 14 - Prezentacje Flash i nowe technologie

Ćwiczenia

 • Praca z narzędziami rysowniczymi.
 • Modyfikowanie grafiki.
 • Tworzenie prostych animacji.
 • Animacje zaawansowane.
 • Praca z importowanymi plikami.
 • Tworzenie symboli i przycisków. 
 • Dodawanie dźwięków.
 • Podstawy klipów filmowych.
 • Publikowanie plików prezentacji.
 • Podstawy języka ActionScript.
Moduł 15 - Grafika komputerowa

Ćwiczenia

 • Corporate Identity
 • Grafika rastrowa, cechy
 • Obróbka obrazów
 • Retusz zdjęć
 • Grafika wektorowa, cechy
 • Tworzenie
Moduł 16 - Witryny i portale

Ćwiczenia

 • Serwisy internetowe jako źródło informacji
 • Serwisy internetowe jako narzędzie projektowe
 • Serwisy internetowe jako narzędzie marketingu
 • Projekt serwisu WWW dla wybranego przedsięwzięcia (produktu/usługi)
 • Prezentacja projektów i dyskusja
Moduł 17 - Reklama i sponsoring

Ćwiczenia

 • Promocja w działalności marketingowej.
 • Reklama a proces poznawczy.
 • Funkcje i środki przekazu reklamy.
 • Planowanie kampanii reklamowej.
 • Sponsoring w działalności przedsiębiorstwa.
 • Lokowanie (productplacement) produktów
Moduł 18 - Technologie cyfrowe wideo

Ćwiczenia

 • Formy prezentacji treści: www, blog, CMS.
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazu i fotografia cyfrowa, produkcja i obróbka filmów.
 • Wideokonferencje.
Moduł 19 - Publiczność audiowizualna. Metody badań

Ćwiczenia

 • Pojęcie publiczności
 • Sposoby kreowania publiczności
 • Metody propagandy
 • Techniki badania publiczności
Moduł 20 - Montaż cyfrowy dźwięku i obrazu

Ćwiczenia

 • Pojęcie materiału cyfrowego
 • Kreowanie dźwięku
 • Kreowanie obrazu video
Moduł 21 - Interpretacja i adaptacja scenariusza

Ćwiczenia

 • Pojęcie fabuły
 • Sposoby kreowania fabuły
 • Metody interpretacyjne treści
Moduł 22 - Kierowanie zespołami realizacyjnymi

Ćwiczenia

 • Zadania kierownika produkcji
 • Logistyka produkcji
 • Kierowanie planem produkcji
Moduł 23 - Komunikacja internetowa

Ćwiczenia

 • Modele i procesy komunikacji
 • Wskaźniki efektywności i skuteczności
 • Narzędzia komunikacji internetowej
 • Warstwa języka i multimediów
Moduł 24 - Seminarium i praca końcowa

Warsztaty projektowe

 • Seminarium końcowe
 • Praca końcowa (nawiązująca do miejsca pracy słuchacza)