Rada naukowa

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
 • prof. dr hab. Marek Sokołowski
 • dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW
 • dr hab. Andrzej Michalak prof. UWM
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
 • dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
 • dr inż.  Jolanta Jurczak
 • dr inż. Tadeusz Kubik
 • dr inż. Cezary Szwed
 • dr Andrzej Wodecki