Wykładowcy

Podmioty uczestniczące w realizacji SP

  1. Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska,
  2. Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia zajęć podczas pierwszej edycji SP

dr inż. Jolanta Jurczak – kierownik studiów

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, wykładowca, certyfikowany coach i trener NLP. Specjalizuje się w  doskonaleniu procesów zarządzania przedsiębiorstwem, innowacyjności, rozwoju kapitału intelektualnego i psychologii biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostkach szkoleniowo-edukacyjnych pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego i dyrektora ds. szkoleń. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu efektywnego zarządzania potencjałem współczesnych przedsiębiorstw.

prof. dr hab. Marek Sokołowski

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe prof. Marka Sokołowskiego związane są z problematyką współczesnych mediów, głównie w obszarze socjologii kultury, socjologii masowego komunikowania, antropologii mediów, pedagogiki medialnej oraz nowocześnie pojmowanego filmoznawstwa i kulturoznawstwa. Jego badania naukowe mają charakter interdyscyplinarny (np. w zakresie socjologii nowych mediów i Internetu), a w okresie ostatnich lat transdyscyplinarny.

prof. Krzysztof Zanussi

Jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych, reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, pedagog i wykładowca wielu uczelni artystycznych, profesor zwyczajny. Dyrektor Studia Filmowego „Tor”, autor kilkunastu książek, doctor honoris causa dziesięciu uczelni.

Uprawia kino autorskie, zrealizował kilkadziesiąt filmów (m.in. „Struktura kryształu”, „Iluminacja”, „Barwy ochronne”, „Cwał”, „Brat naszego Boga”, „Persona non grata”), jego film „Rok spokojnego słońca” otrzymał nagrodę Złotego Lwa na 41 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, zaś obraz „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” otrzymał Nagrodę Główną na MFF w Moskwie w 2000 roku.

dr hab. Antoni Grzybek

Profesor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Wykładał oraz prowadził ćwiczenia i warsztaty z projektowania graficznego, animacji oarz multimediów w Niemczech (PH Heidelberg), Grecji (THEI of Athens) i w Chinach (Chongqing Technology and Business University oraz University of Aeronautics w ZhengZhou). Grafik, fotograf, animator działań performatywnych, a przede wszystkim veejay (czyt. widżej).

dr hab. Andrzej Michalak

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Duboisa w Koszalinie. Ukończył  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Doktor nauk politycznych oraz doktor habilitowany socjologii. Specjalności: inżynieria społeczna, lokalna polityka publiczna, historia socjologii niemieckiej. Obecnie zatrudniony w katedrze socjologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Konsultant naukowy filmów dokumentalnych

prof. dr hab. Jerzy Połom

Operator filmowy, reżyser, fotografik i poeta, profesor doktor habilitowany w dziedzinie sztuki filmowej, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

 W trakcie studiów w łódzkiej Szkole Filmowej był uczestnikiem Warsztatu Formy Filmowej, uzyskał dyplomy w zakresie sztuki operatorskiej oraz reżyserii.  Jego praca dyplomowa „Film – sztuka obrazu” została wydana jako skrypt dla studentów. W późniejszych latach został dziekanem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Pracował jako pedagog w Meksyku w Narodowej Szkole Filmowej oraz w Kanadzie, gdzie wykładał fotografię filmową na uniwersytecie w Montrealu. Autor zdjęć, operator filmowy i reżyser wielu realizacji filmowych.

dr Bogusław Jasiński

Filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „”Myślenie Heidegggerem”, „Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”, „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”. Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy.

dr inż. Michał Wiśniewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.. W latach 2011-2012 pracował przy projekcie finansowanym przez MNiSW pt. „Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami”. W 2013-2014 odbył czteromiesięczny staż w firmie MyIT pracując nad projektem systemu eksperckiego służącego do zarządzania ryzykiem operacyjnym. W latach 2013-2015 brał udział w projekcje finansowanym przez NCBiR pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”.

mgr Ewa Hornich

       

mgr Ewa Miernowska

Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej. Aktualnie pracuje przy produkcji serii dokumentalnych dla TVN. Absolwentka podyplomowych studiów w PWSFTviT w Łodzi na wydziale Organizacji sztuki filmowej. Magister Turystyki i Rekreacji na AWF w Warszawie. Pracowała przy pełnometrażowych filmach fabularnych: „Córka trenera” reż. Łukasz Grzegorzek, „Szron” reż. Šharunas Bartas, „Znam kogoś, kto Cię szuka” reż. Julia Kowalski oraz krótkometrażowych filmach fabularnych i dokumentalnych. Doświadczenie zdobywała w domach produkcyjnych,, gdzie poza filmami realizowała reklamy.

mgr inż. Justyna Smagowicz

Absolwentką Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości. Działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia modeli dojrzałości organizacji, ciągłego doskonalenie procesów, modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, jak również procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym. Brała udział w dwóch projektach z zakresu zarządzania kryzysowego finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nieustannie realizuje prace badawcze w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorką lub współautorką ponad 20 publikacji naukowych, w tym 4 książek.

mgr Jakub Sokołowski

Doktorant w katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomista w Instytucie Badań Strukturalnych. Współpracownik Banku Światowego i stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz kulturoznawstwa w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Organizator festiwali filmowych (Mazurski Festiwal Filmowy, Tydzień Kina Hiszpańskiego), uczestnik wielu festiwali filmowych.