dr inż. Michał Wiśniewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.. W latach 2011-2012 pracował przy projekcie finansowanym przez MNiSW pt. „Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami”. W 2013-2014 odbył czteromiesięczny staż w firmie MyIT pracując nad projektem systemu eksperckiego służącego do zarządzania ryzykiem operacyjnym. W latach 2013-2015 brał udział w projekcje finansowanym przez NCBiR pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”.

W latach 2015-2018 pracował przy projekcie finansowanym przez NCBiR pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”. W kadencji 2016-2020 członek Rady Wydziału Zarządzania. Autor lub współautor ponad czterdziestu opracowań naukowych z obszaru nauk zarządzaniu dotyczących zarządzania procesowego, chmury obliczeniowej, zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. Laureat nagród naukowych i organizacyjnych Rektora Politechniki Warszawskiej.