mgr inż. Justyna Smagowicz

Stylizowane logo WZ

Absolwentką Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości. Działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia modeli dojrzałości organizacji, ciągłego doskonalenie procesów, modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, jak również procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym. Brała udział w dwóch projektach z zakresu zarządzania kryzysowego finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nieustannie realizuje prace badawcze w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorką lub współautorką ponad 20 publikacji naukowych, w tym 4 książek.