Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek o klasycznym charakterze, kształcący absolwentów przygotowanych do pełnienia ról kierowniczych oraz pracy na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach w przedsiębiorstwach funkcjonujących zarówno w branżach rozumianych jako tradycyjne, ale również tych działających według paradygmatów gospodarki cyfrowej.