Seminarium Naukowe

Seminarium Naukowe

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

zaprasza na cykl spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania PW.

Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się dnia 21 maja 2019 r.

Swoje wystąpienie pt."Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii w badaniach aktywności innowacyjnej" zaprezentuje Dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW.

Linki do abstraktów i prezentacji seminarium w roku 2018/2019

Spotkanie seminaryjne odbędzie się o godz. 15:00 w sali 2.01 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) – ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. (mapa)

Program kolejnych wystąpień dostępny na stronie Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania