V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

Stylizowane logo WZ

W dniu 24 marca 2022 r. odbyła się w trybie online V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, poświęcona w tym roku „Współczesnym kontynuacjom dorobku Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958)”.

Cykl konferencyjny, współorganizowany przez Wydział Zarządzania Politechniki WarszawskiejAkademię WSB w Dąbrowie Górniczej, poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu i jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej.

Celem V Konferencji Naukowej w ramach tego cyklu był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dorobku naukowego prof. Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958). Patron tegorocznej konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu i jakości, inżynier mechanik i organizator produkcji, ale też ekonomista i współzałożyciel Akademii Handlowej w Krakowie (poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), który oprócz osiągnięć naukowych w latach II Rzeczypospolitej, po II wojnie światowej znacząco przyczynił się do odbudowania w Polsce ruchu naukowego zarządzania.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Marek Lisiński (Przewodniczący Rady Naukowej; Akademia WSB) oraz dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW (Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej). Mówcy nawiązali do idei cyklicznych konferencji, których patronami byli kolejno prof. Karol Adamiecki, prof. Edwin Hauswald, inż. Piotr Drzewiecki, prof. Aleksander Rothert, podkreślając, że byli oni związani także z naukami inżynieryjno-technicznymi. Należy dodać, że patroni konferencji (poza prof. Edwinem Hauswaldem) – byli związani z Politechniką Warszawską.

W ramach sesji wprowadzającej, moderowanej przez prof. dra hab. Marka Lisińskiego (Akademia WSB) – odniesiono się do dorobku prof. Stanisława Bieńkowskiego. Sylwetkę i dokonania patrona konferencji przedstawił dr hab. Alojzy Czech (prof. honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) w ramach wykładu: „Wokół Stanisława Bieńkowskiego >Zagadnień gospodarki przedsiębiorstw<”.

W sesji tej wystąpili także: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa) z wykładem: „Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – powojenna reaktywacja" oraz prof. Nataliya Mazur (Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim) z wykładem: „Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem: doświadczenia Ukrainy i Polski”.

Wystąpienia prelegentów i obrady przebiegały następnie w ramach trzech bloków, zatytułowanych: (I) „Wydajność pracy, psychotechnika i ergologia”, (II) „Teoria optymalnej wielkości przedsiębiorstwa”, (III) „Motywacje pracowników i motywowanie”. Moderatorami obrad w ramach poszczególnych bloków byli: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW oraz dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW). Z wykładami wystąpili prelegenci: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys i dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB (Politechnika Białostocka), dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska (WZ PW), prof. dr hab. Mieczysław Morawski (WZ PW), dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. PW (WZ PW), dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (WZ PW), dr Piotr Korneta (WZ PW), dr inż. Marta Skierniewska (WZ PW), dr inż. Katarzyna Skroban (WZ PW).

Konferencja zgromadziła 130 przedstawicieli nauki z całego kraju, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich, a także praktyków gospodarczych. W ramach obrad konferencyjnych toczona była merytoryczna dyskusja, świadcząca o aktualności i istotności podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauk o zarządzaniu i jakości oraz praktyki gospodarczej.

Zamykający konferencję prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB) i dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW (WZ PW) podkreślili, że podczas konferencji udało się połączyć współczesne problemy organizacji i zarządzania z dorobkiem przeszłości, a także wskazać na kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.

"

Dla kształtowania się życia gospodarczego i rozwoju wytwórczości decydującą    będzie zawsze praca najbardziej ekonomiczna, która przy zachowaniu rentowności warsztatu pracy dostarczy konsumentowi najlepszych i najtańszych produktów użycia.

Stanisław Bieńkowski

"

Opracowanie:

dr inż. Danuta Rojek (WZ PW) 

członek Komitetu Organizacyjnego