Działalność naukowo-badawcza WZ PW

Wydział Zarządzania prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i projektową w zakresie szeroko rozumianej problematyki organizacji produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem - obejmującą:

 • ekonomikę,
 • analizę działalności gospodarczej,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • marketing,
 • planowanie i zarządzanie strategiczne,
 • organizację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej,
 • techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji,
 • organizację i projektowanie systemów produkcyjnych,
 • elastyczne systemy produkcyjne,
 • sterowanie produkcją,
 • logistykę systemów produkcyjnych,
 • organizację i projektowanie systemów informatycznych,
 • komputerowe wspomaganie systemów zarządzania,
 • systemy sterowania jakością,
 • ergonomię i organizację pracy.