API

API

Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. - kompleksowa obsługa inwestycji infrastrukturalnych.

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o., (API) to Spółka działająca na terenie całego kraju przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych każdego rodzaju, niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalnoprawnych w cyklu inwestycyjnym, w tym kompleksowe zarządzanie projektami. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.