Granty wewnętrzne

Stylizowane logo WZ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW w dniu 16 kwietnia podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne w roku 2020 dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości.  UCHWAŁA

Zasady przyznawania i rozliczania grantów określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.  REGULAMIN

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

Formularze do pobrania:

załącznik nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK  PDF  WORD

załącznik nr 2 do Regulaminu - POROZUMIENIE  PDF  WORD

załącznik nr 3 do Regulaminu - PROTOKÓŁ OCENY I ODBIORU  PDF  WORD