Seminarium Naukowe Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

W roku akademickim 2019/2020 Seminarium Naukowe Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW (dawniej Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania) prowadzone jest w czterech nurtach:

  • Seminarium "Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz czasopisma "Przegląd Organizacji") - koordynator nurtu dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni
  • Seminarium "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynator nurtu dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
  • Seminarium "Przedsiębiorczość Zaawansowanej Techniki" (patronat Urzędu Patentowego RP) - koordynator nurtu dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni
  • Seminarium "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych" - współorganizowane przez Radę Kół Naukowych PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynator nurtu dr inż. Agnieszka Lisowska

Spotkania seminaryjne odbywają się we wtorki od godz. 15:00 w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa. 

Seminarium Naukowe Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW ma charakter otwarty, w związku z tym zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Zespół organizacyjny Seminarium:

  • dr inż. Justyna Smagowicz (Justyna.Smagowicz@pw.edu.pl) - Pełnomocnik Dziekana ds. Seminariów Naukowych
  • dr inż. Agnieszka Lisowska (Agnieszka.Lisowska@pw.edu.pl) 
  • dr inż. Piotr Kryś (Piotr.Krys@pw.edu.pl)
  • mgr Justyna Kacprzak (Justyna.Kacprzak@pw.edu.pl)

Edycja semestr letni 2019/2020

Data Seminarium "Przedsiębiorczość Zaawansowanej Techniki" Seminarium "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium "Mazowiecka
Platforma Kół Naukowych"

3.03.2020

CZIiTT
sala 4.05

Łukasz Młodyszewski

Budowanie zespołu-orkiestry
w startupie technologicznym

     

10.03.2020

CZIiTT
sala 4.01

 

Seminarium zostało odwołane

(z przyczyn niezależnych
od Organizatorów)

   

17.03.2020

CZIiTT
sala 4.01

   

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

 

31.03.2020

CZIiTT
sala 4.01

     

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

7.04.2020

CZIiTT
sala 4.01

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

     

21.04.2020

CZIiTT
sala 4.01

 

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

 

28.04.2020

CZIiTT
sala 4.01

     

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

5.05.2020

CZIiTT
sala 4.01

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

     

12.05.2020

CZIiTT
sala 4.01

 

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

   

19.05.2020

Sala Senatu
PW

   

Wydarzenie zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

 

26.05.2020

CZIiTT
sala 4.01

     

Seminarium zostało odwołane

(Zarządzenie Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r.)

Edycja semestr zimowy 2019/2020

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium "Mazowiecka 
Platforma Kół Naukowych"

8.10.2019

CZIiTT
sala 4.01

Prof. dr hab.
Piotr Garstecki
Scope Fluidics: nowoczesna
diagnostyka medyczna
w odpowiedzi na globalne wyzwania
w ochronie zdrowia

Wydarzenie na Facebooku

     

15.10.2019

CZIiTT
sala 1.01

 

Dr inż. Andreas Glenz

Innowacyjna aparatura do wyrafinowanych badań stosowanych

Wydarzenie na Facebooku

   

22.10.2019

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr hab. Agata Austen,
prof. UE

Czyżby porażka sieci międzyorganizacyjnych?

 Wydarzenie na Facebooku Pobierz prezentację Pobierz abstrakt

 

29.10.2019

CZIiTT
sala 4.01

     

Aleksandra Prokurat-Strawińska

Jak rozpocząć karierę zawodową bez doświadczenia?

5.11.2019

CZIiTT
sala 4.01

Dr hab. inż.
Seweryn Spałek, prof. PŚ

Zarządzanie projektami
w kontekście cyfrowej transformacji

Wydarzenie na Facebooku Pobierz abstrakt 

     

12.11.2019

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab. Andrzej Michalak, prof. UWM

Technologie społeczne
komunikowania biznesowego

Wydarzenie na Facebooku Pobierz abstrakt

   

19.11.2019

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab.
Szymon Cyfert

Granice organizacji

Pobierz abstrakt Pobierz prezentację

 

26.11.2019

CZIiTT
sala 4.01

     

Mgr Małgorzata Walendzik

Zasady podejmowania
i wykonywania działalności
w zakresie transportu drogowego

3.12.2019

CZIiTT
sala 4.01

Dr Bartosz Grucza

Współpraca z interesariuszami: moda czy konieczność?

Pobierz prezentację

     

10.12.2019

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB

Zaufanie do technologii w e-administracji

Pobierz prezentację

 

7.01.2020

CZIiTT
sala 4.01

Dr Andrzej Kuśmierz

Warszawski Akcelerator
Technologiczny WAW.ac,
czyli akceleracja startupów naukowych

     

14.01.2020

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Przedsiębiorczość akademicka - prawda czy złudzenie? 

   

21.01.2020

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr Wojciech Nagel

Do czego zmierza światowy
i polski rynek giełdowy?

 

28.01.2020

CZIiTT
sala 4.01

     

Seminarium zostało odwołane

(z przyczyn niezależnych
od Organizatorów)

Edycja semestr letni 2018/2019

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium "Mazowiecka
Platforma Kół Naukowych"

26.02.2019

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe
Prawa Podatkowego

Podnoszenie świadomości
społecznej na temat
prawa podatkowego
na przykładzie działalności
Studenckiego Koła Naukowego
Prawa Podatkowego UPH

5.03.2019

CZIiTT
sala 1.01

Dr Tomasz Wiśniewski

Elektroniczne standardy
sprawozdawczości biznesowej

Pobierz prezentację

     

12.03.2019

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. Iwona
Jakubowska-Branicka

Jacy jesteśmy? Przemiany
postaw społeczeństwa polskiego
w procesie demokratyzacji.

Pobierz abstrakt       

   

20-21.03.2019

Akademia
WSB w DB

   

III Konferencja Naukowa

Współczesne kontynuacje
dorobku Piotra Drzewieckiego

Program konferencji

 

26.03.2019
godz. 15:30

CZIiTT
sala 4.01

     

Katarzyna Matusiak

Zarządzaj swoim
zdrowiem - najpopularniejsze
mity dietetyczne

Pobierz prezentację

2.04.2019

CZIiTT
sala 4.01

Dr hab.
Katarzyna Śledziewska

Kompetencje przyszłości.
Wyzwania w okresie
transformacji cyfrowej

     

9.04.2019

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab. Beata Jamka

Podejmowanie decyzji
a tryby i błędy myślenia

Pobierz abstrakt

   

16.04.2019

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr hab. inż.
Katarzyna Halicka,
prof. PB

Robot humanoidalny -
(nie)idealny opiekun
osób starszych

 
30.04.2019      

Spotkanie zostało odwołane

(z powodu niedyspozycji
prelegenta)

7.05.2019

CZIiTT
sala 4.01

Marek Stolarski

Globalna innowacja
w niełatwej praktyce, czyli
historia firmy NEEL

Pobierz prezentację

     

14.05.2019

CZIiTT
sala 1.01

 

Prof. dr hab. inż.
Stefan Trzcieliński

Idea przedsiębiorstw zwinnych

   

21.05.2019

CZIiTT
sala 2.01

   

Dr hab. Krzysztof
Klincewicz, prof. UW

Wykorzystanie danych
patentowych i bibliometrii
w badaniach
aktywności innowacyjnej

Pobierz abstrakt

 

28.05.2019

CZIiTT
sala 1.01

     

Michał Klimek

Bezpieczeństwo transportu
wojskowego i cywilnego

Edycja semestr zimowy 2018/2019

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych"

9.10.2018

CZIiTT
sala 4.01

Prof. dr hab.
Grażyna Gierszewska

Co dalej z zarządzaniem? Wernisaż monografii

      Wydarzenie na Facebooku     

     

16.10.2018

WEiTI
sala AC

 

Dr inż.
Andrzej Krzyszkowski

Koleje naprawdę wielkich prędkości

    Wydarzenie na Facebooku     

   

23.10.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr hab.
Andrzej Kozina, prof. UEK

Negocjacje w zarządzaniu relacjami z interesariuszami organizacji

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

 

30.10.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe Druku 3D

Druk 3D - zastosowania w kołach naukowych i projektach studenckich

6.11.2018

CZIiTT
sala 4.01

Prezes
Ryszard Pazdan

Ekostrateg jako przykład platformy do wspomagania zarządzania środowiskowego

      Wydarzenie na Facebooku     

     

13.11.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab.
Jan Fazlagić, prof. UEP

Kreatywność a Industry 4.0.
Czy maszyny mogą być kreatywne? Perspektywy i możliwości
wykorzystania dorobku
psychologii kreatywności
na rzecz
machine learning

  

   

20.11.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH

Hidden champions - dynamika losów

Ikona memo wygaszona
    
Ikona FB wygaszona
Ikona YouTube wygaszona
Ikona aparat wygaszona
 

27.11.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe Robotyków

Prezentacja projektów

4.12.2018

CZIiTT
sala 4.01

Dr hab.
Krzysztof Piech, prof. UŁa

Blockchain

Ikona memo wygaszona
    
Ikona prezentacja wygaszona
Ikona FB wygaszona
Ikona YouTube wygaszona
Ikona aparat wygaszona
     

11.12.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Współczesna polityka pieniężna

   
Ikona prezentacja wygaszona
Ikona FB wygaszona
Ikona YouTube wygaszona
Ikona aparat wygaszona
 

18.12.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenckie Koło Naukowe

Politechniczna gwiazdka na niebie - dowiedz się co słychać u satelity PW-Sat2

8.01.2019

CZIiTT
sala 4.01

Prof. dr hab.
Monika Kostera

Rozmaite odcienie przedsiębiorczości

Ikona memo wygaszona
    
Ikona prezentacja wygaszona
Ikona FB wygaszona
Ikona YouTube wygaszona
Ikona aparat wygaszona
     

15.01.2019

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab.
Maciej Stajniak, prof. WSL

Logistyka jako modelowy mix narzędzi zarządzania operacyjnego

Ikona memo wygaszona
    
Ikona prezentacja wygaszona
Ikona FB wygaszona
Ikona YouTube wygaszona
Ikona aparat wygaszona
   

22.01.2019

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab.
Ewa Stańczyk-Hugiet

Paradoksy zarządzania

     
Ikona prezentacja wygaszona
Ikona YouTube wygaszona
Ikona aparat wygaszona
 

29.01.2019

CZIiTT
sala 4.01

     

Daria Brun
SKN Manager

Modelowanie symulacyjne w dydaktyce inżynierii zarządzania

Edycja semestr letni 2017/2018

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium
"Mazowiecka Platforma
Kół Naukowych"

20.02.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Dariusz Kwieciński
Piotr Jankowski

Zarządzanie przedsięwzięciami 
według metodyki własnej Fujitsu

      Wydarzenie na Facebooku     

 

27.02.2018

CZIiTT
sala 4.05

     

Studenckie Koło Naukowe

Współpraca z otoczeniem
oraz organizacja projektów
międzynarodowych
na bazie doświadczeń
BEST oraz IAESTE

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

6.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

Paweł Surgiel
Max Salamonowicz

Startupy w sektorze
high-tech

Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

8-9.03.2018

WSB

Dąbrowa
Górnicza

   

II Konferencja Naukowa
"Sukcesy i wyzwania
w naukach o zarządzaniu.
Od tradycji do współczesności.
Współczesne kontynuacje dorobku
Edwina Hauswalda"

Program Konferencji

 

13.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. inż.
Cezary Orłowski

Internet Rzeczy w Smart Cities

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

20.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Dr hab. inż.
Janusz Wielki, prof. PO

Modele wpływu gospodarki
elektronicznej na tradycyjne
organizacje gospodarcze

     Wydarzenie na Facebooku     

 

27.03.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe Automatyki
Przemysłowej WIP
i Koło Naukowe
Mechaników Pojazdów
SiMR

Od koła naukowego
do przedsiębiorstwa

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku     

10.04.2018

CZIiTT
godz. 10-17
sala 1.01

 

Konferencja Naukowa

Zarządzanie 4.0

Program konferencji

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku     

   

17.04.2018

CZIiTT
sala 4.05

   

Prof. dr hab.
Dariusz Jemielniak

Wikipedia jako źródło wiedzy

     Wydarzenie na Facebooku     

 

24.04.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenckie Koło Naukowe
Działalność Koła Naukowego
Technologie i Materiały.
Możliwość rozwoju kół
naukowych podejmujących
zagadnienia odlewnictwa
i technik wytwarzania

     Wydarzenie na Facebooku    

8.05.2018

CZIiTT
sala 1.01

dr inż. Piotr Dzikowski

Przedsiębiorczość
Born Global

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

15.05.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab.
Mieczysław Morawski
prof. UE

Modele organizacji w pełni
zorientowanych na wiedzę

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

   

22.05.2018

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab.
Wojciech Dyduch

Dylematy twórczej strategii

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

29.05.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Spawalnicze Koło
Naukowe JOINT
Mateusz Ostrysz

Jak zrobić ze spawarki
drukarkę 3D 

     Wydarzenie na Facebooku     

Edycja semestr zimowy 2017/2018

Data Seminarium
"Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"
Seminarium "Wyzwania
Modelowania Inżynierskiego
i Biznesowego"
Seminarium "Tradycja
i Wyzwania Nauk
o Zarządzaniu"
Seminarium
"Mazowiecka Platforma
Kół Naukowych"

3.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

Borys Musielak
Krzysztof Kobyłecki

Społeczności startupowe

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

     

10.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. inż.
Marek Przybylski

O nanotechnologii dla laików
oraz o zarządzaniu centrum
badawczym dla profesjonalistów

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

   

17.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab. inż.
Józef Matuszek
mgr inż. Dawid Kurczyk

Skanowanie wielkoformatowe
na potrzeby projektowania
zakładów przemysłowych

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

24.10.2017

CZIiTT
sala 4.01

     

Studenci
Kół Naukowych

Druk 3D a zastosowania
medyczne

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku    

7.11.2017

CZIiTT
sala 4.01

Dr inż. Janusz Marszalec
Diana Koziarska

Edukacja dla startupów

Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

14.11.2017

CZIiTT
sala 4.01

 

Dr hab.
Jakub Swacha, prof. US

Oprogramowanie w chmurze
w zarządzaniu organizacją

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku    

   

24.11.2017

CZIiTT
sala 1.01

   

Konferencja DEMIST'17

(program konferencji)

 

28.11.2017

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe
Sustainable Business

Agnieszka Warzybok

Styl życia 20-30 latków
a konsumpcjonizm

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

5.12.2017

CZIiTT
sala 4.01

Dr hab. Jarosław Korpysa
Wojciech Regulski

Spin-offy i startupy w nauce

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

12.12.2017

CZIiTT
sala 4.01

   

Prof. dr hab. 
Jan Wiktor

Strategie ekspansji
przedsiębiorstw międzynarodowych -
koncepcja i ograniczenia
metodologii badań

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

19.12.2017

CZIiTT
sala 4.01

     

Paweł Radziszewski

Nowoczesne podróżowanie
na przykładzie Hyperloop

    Wydarzenie na Facebooku    

9.01.2018

CZIiTT
sala 4.01

Agnieszka Lewandowska
Bartłomiej Głowacki

Innowacyjne modele biznesowe

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

     

16.01.2018

CZIiTT
sala 4.01

 

Prof. dr hab. inż.
Małgorzata Kujawińska

Nowe spojrzenie na kodowanie
i przetwarzanie informacji trójwymiarowej

Pobierz abstrakt     Wydarzenie na Facebooku    

   
23.01.2018     Z przyczyn niezależnych 
od Organizatora 
Seminarium Naukowe 
zostało ODWOŁANE
 

30.01.2018

CZIiTT
sala 4.01

     

Koło Naukowe
Logistyki Stosowanej

Kreowanie członków koła
na najlepszych specjalistów

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku    

6.02.2018

CZIiTT
sala 4.01

Monika Chimiak
Błażej Marciniak

Patentowanie a startupy

Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

     

Edycja semestr letni 2016/2017

 Data Seminarium "Tradycja i wyzwania
nauk o zarządzaniu"
Seminarium "Wyzwania modelowania 
inżynierskiego  i biznesowego"
Seminarium "Przedsiębiorczość
Wysokiej Techniki"

14.02.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH

Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach.
Wykorzystanie mądrości tłumu.

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

 07.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dionizy Smoleń (PwC)

Czy jest możliwe stworzenie efektywnego
systemu wspierania rozwoju gospodarczego
na szczeblu regionalnym.

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

 14.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.05

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Jak logistyka społeczna modyfikuje
postrzeganie logistyczne miasta

   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

   

 21.03.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr inż. Eryk Głodziński

Modelowanie systemu zarządzania projektami
w przedsiębiorstwach budowlanych

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

28.03.2017

godz.17:15

CZIiTT

sala 4.07

   

Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK

Dr Agnieszka Skala

Startup jako forma organizacji -
czym jest, a czym nie jest startup?

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

11.04.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Prof. dr hab. Bohdan Jung

Nowe ekonomiki wokół gospodarki
cyfrowej:w poszukiwaniu nowych
paradygmatów, ujęć i kompetencji

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku      

   

 25.04.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr inż. Piotr Kisielewski

Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

 09.05.2017

godz.15:00

   CZIiTT

  sala 4.01

 

Dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK

Zarządzanie publiczne – między naukami
o administracji a naukami o zarządzaniu

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

16.05.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

   

23.05.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 3.07

 

Andrzej Zajkowski
Janusz Stańczak

Informatyzacja uczelni publicznej -
ujęcie modelowe 

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

 

 30.05.2017

godz.17:15

   CZIiTT

  sala 4.01

   

Dr Agnieszka Skala

Marek Kapturkiewicz

Źródła finansowania startupów:
granty, dotacje, inwestycje czy klienci?

Pobierz abstrakt   Pobierz prezentację   Pobierz prezentację   Wydarzenie na Facebooku     

06.06.2017

godz.15:00

CZIiTT

sala 4.01

 

Prof. dr hab inż. Janina Molenda

Wyzwania i możliwości w projektowaniu
akumulatorów Li-ion dla pojazdów
elektrycznych 

Pobierz abstrakt      Wydarzenie na Facebooku     

 

Edycja semestr zimowy 2016/2017

Termin Prelegent Temat Materiały Wydarzenie na Facebooku

25 października 2016

16:15-17:30 CZIiTT PW sala 4.01

Prof. dr hab. Marek Lisiński

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu prezentacja*  

16 listopada 2016

9:30 - 15:00 KSAP

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

"120 lat naukowego zarządzania, wnioski dla gospodarki i administracji"

strona konferencji  

6 grudnia 2016

16:15 -17:30 CZIiTT PW sala 4.01

Dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW

Szkoła Biznesu PW

Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa? prezentacja wydarzenie na FB

17 stycznia 2017

15:00 -17:30 CZIiTT PW sala 4.05

Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚl

Politechnika Śląska

Symulacja komputerowa w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy prezentacja wydarzenie na FB

24 stycznia 2017

15:00 - 16:00 CZIiTT PW sala 4.01

Dr Andrzej Wodecki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Cognitive computing w zarządzaniu prezentacja wydarzenie na FB
* Przedstawiane w formie syntetycznej w trakcie wykładu zagadnienia znajdują swe rozwinięcie w publikacjach naukowych autora prezentacji, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Katedry Analiz Strategicznych UEK w Krakowie