Zespoły RND

Stylizowane logo WZ

Zespoły i komisje

powołane przez Radę Naukową Dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

w kadencji do dnia 30 września 2020 r.

  • Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwoju Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w PW (uchwała 8/I/2019) (uchwała 39/I/2020)
  • Zespół Opiniujący w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW (uchwała)
  • Komisja ds. odbioru wewnętrznego zlecanych recenzji lub opinii w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW (uchwała)
  • Zespół ds. Kadr Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej (uchwała)
  • Zespół ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w Politechnice Warszawskiej (uchwała)
  • Zespół ds. Grantów Badawczych i Nagród Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej (uchwała)