Informacja o pomocy psychologicznej na Politechnice Warszawskiej

Informacja o pomocy psychologicznej na Politechnice Warszawskiej

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

· Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne.

· Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka.

· Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych.

· Psychoedukacja.

· Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Do odwołania nie są możliwe osobiste wizyty w gabinecie.

Dyżury psychologa:

środa: 9.00 - 15.00

czwartek: 15.00 - 19.00

piątek: 15.00 - 19.00

Umawianie spotkania z psychologiem nr tel. komórkowego: 781150453 lub przez MS Teams: Trześniewska Beata (główny specjalista psycholog, Biuro Spraw Studenckich)