Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Od 1 października 2020 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi: 1050,00 zł

Dochód na osobę (pdf, 240,33 kB)