Ostateczne listy rankingowe

Ostateczne listy rankingowe

Przedstawiamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS.

Wszystkie osoby, które znalazły się na obecnych listach otrzymają stypendium.

Kwoty stypendiów nie zostały jeszcze ogłoszone przez Rektora. 

Osoby, które będą chciały się odwołać mają na to 14 dni po otrzymaniu decyzji (forma i tryb dostarczania decyzji nie została jeszcze zatwierdzona przez OKS)

Listy osób, którym zostało przyznane stypendium Rektora:

1)

2)

3)

4)

5)

6)