Ostateczne listy rankingowe

Ostateczne listy rankingowe

Ostateczne listy rankingowe zostały wywieszone przed pokojem nr 5.

Wszystkie osoby, które obecnie znajdują się na listach otrzymają stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce. Warunkiem otrzymania stypendium jest odebranie decyzji o przyznaniu stypendium.

Decyzje będą do odbioru po wcześniejszym ogłoszeniu na stronie wydziału w zakładce Studenci/Aktualności. Decyzje negatywne również należy odebrać.

 

I kategoria — 700 zł

II kategoria — 500 zł