Składanie wniosków na o przyznanie stypendium im. M. Króla

Do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2023/2024.

Wniosek po wypełnieniu i potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika dziekanatu, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesyła z adresu w domenie PW na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl.

Proszę o zapoznanie się z załączonym regulaminem.

Jednocześnie przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w języku angielskim do dnia 31 maja 2023 r., zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.