Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Przygotowane do podpisu elektronicznego Rektora wnioski, należy przekazać do dnia 20 października br.

Wniosków o stypendium ministra proszę nie mylić z wnioskami o stypendium rektora.

Proszę zwrócić uwagę na to, że wniosek należy wcześniej wypełnić z koordynatorem.

20 października 2020 r. należy mieć już kompletny i przygotowany wniosek do podpisu rektora i nie jest to czas na rozpoczynanie procedury wypełniania wniosku.