Ważna informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium rektora

Ważna informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium rektora

Średniej na wnioskach o stypendium naukowe nie trzeba potwierdzać w dziekanacie ds. studiów.

Osoby, które obecnie dostały się na studia magisterskie z innej uczelni proszone są o dołączenie kserokopii suplementu do dyplomu.