Wizyta studentów WZ w Inkubatorze Innowacyjności CINN

Stylizowane logo WZ

W dniu 6.06.2022 studenci przedmiotu „E-biznes” odwiedzili Inkubator Innowacyjności PW.

W ramach wizyty mieli możliwość zapoznania się z ofertą Centrum Innowacji PW, które stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Piotr Paluch, reprezentujący ININ zaprezentował firmy, które obecnie przebywają w Inkubatorze Innowacyjności.

Zygmunt Skiba przedstawił możliwości, jakie oferuje przestrzeń warsztatowa PW Maker Space przeznaczona dla wszystkich studentów i kół naukowych.

Finałowy element odwiedzin stanowiły prezentacje start-upów projektowanych przez studentów. W ramach projektu zaliczeniowego z przedmiotu „E-Biznes” studenci zespołowo opracowują model przedsięwzięcia elektronicznego. W pierwszej kolejności opracowują koncepcję: klient – problem – rozwiązanie. Następnie przygotowują projekt i tzw. „Pitch”, czyli prezentacje które konsultowali w Inkubatorze. Piotr Paluch, reprezentujący ININ, umożliwił konsultację merytoryczną projektu. Studenci otrzymali wskazówki dotyczące sposobów prezentacji, wskazane zostały mocne i słabe strony projektów oraz rekomendacje do ich rozwoju. Studenci zostali zaproszeni do wykorzystania oferty Inkubatora, która jest skierowana również do wszystkich pozostałych studentów i pracowników Wydziału Zarządzania.

Koncepcję przedmiotu „E-Biznes” opracował dr inż. Artur Gąsiorkiewicz, zajęcia projektowe w semestrze letnim 2023 realizuje mgr Agnieszka Kucharska. W swoich projektach studenci zajmują się również opracowaniem ścieżki doświadczeń klienta i strategią marketingową, ponadto analizami rynkowymi i finansowymi. Projekt kończy przygotowanie prototypu i prezentacja kanwy modelu e-biznesowego.

Organizatorami konsultacji byli mgr Agnieszka Kucharska (WZ PW) i mgr inż. Piotr Paluch

(CINN PW).

Dane kontaktowe:

mgr inż. Piotr Paluch

II piętro, pok. 2.05

e-mail: piotr.paluch@pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430

specjalista ds. inkubatora

Inkubator Innowacyjności
(z funkcją preinkubatora)

Centrum Innowacji

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

 

mgr Agnieszka Kucharska

pok. 211

e-mail: agnieszka.kucharska@pw.edu.pl

Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji 

Wydział Zarządzania

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa