Wstępne listy rankingowe

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list.

Uwagi można zgłaszać do 13.11 (piątek) na adres: student.wz@pw.edu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list.

Wszystkie listy rankingowe zostały wykonane zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ.

Osoby zaznaczone na pomarańczowo prawdopodobnie dostaną stypendium jeżeli na liście rankingowej nie będzie żadnych zmian.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2020/2021. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Lista nr 3 - Inżynieria Zarządzania I stopień została najpierw podzielona na 3 części, a potem ponownie połączona w całość. Punkty były oddzielnie liczone dla kierunku bez specjalności i dla każdej specjalności osobno.

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia. 

Aktualizacja list 6.11.2020 - 13.30

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.