Najlepsza praca podyplomowa Project Master 2018

Najlepsza praca podyplomowa Project Master 2018

Absolwent Studiów Podyplomowych Akademia Zarządzania IT w Administracji Publicznej zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę podyplomową Project Master 2018

Wielki sukces Krzysztofa Baranowskiego, absolwenta Studiów Podyplomowych Akademia Zarządzania IT w Administracji Publicznej.

Kapituła konkursu Project Master 2018 przyznała Panu Krzysztofowi Baranowskiemu I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania projektami w kategorii prac podyplomowych. Praca powstała w wyniku 2giej edycji studiów podyplomowych „Akademia Zarządzania IT w Administracji Publicznej” realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zwycięska praca nosi tytuł Realizacja projektu SISP-2 (System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2) jako element składowy programu „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Praca została obroniona w czerwcu 2018, a jej promotorem jest dr inż. Olga Sobolewska.

Project Master jest ogólnopolskim konkursem na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami. Organizatorem konkursu jest IPMA Polska, a tegoroczna edycja uzyskała patronaty licznych instytucji w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Krajowego Punktu Kontrolnego Programów Badawczych UE.

Konkurs organizowany jest od 2002 i ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe.