[Aktualizacja] Zmiana nazwy kierunku

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji staje się Inżynierią Zarządzania. Zmiana dotyczy tylko nazwy - pozostałe elementy kierunku pozostają takie same.

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Zarządzania PW!

Uprzejmie informujemy, że decyzją Senatu Politechniki Warszawskiej, po uprzedniej akceptacji przez Wydziałową Radę Samorządu WZ, z dniem 18 kwietnia br. nastąpiła zmiana nazwy kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Inżynieria Zarządzania. Zmiana nazwy obowiązuje na obydwu stopniach studiów.

Uwaga!

Program studiów, prowadzący i pozostałe aspekty kierunku pozostają takie same – zmiana dotyczy tylko i wyłącznie nazwy. Obecni studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” ukończą kierunek „Inżynieria Zarządzania”.

Komentarz Prodziekan ds. studiów, dr hab. inż. K. Rostek, prof. PW

Zmiana nazwy kierunku jest konsekwencją wprowadzenia Ustawy 2.0, która nie dopuszcza możliwości prowadzenia tego samego kierunku na różnych wydziałach uczelni (ZiIP występował równolegle na WZ oraz WIP). Wobec powyższego z dniem 1 października 2018 kierunek przestałby istnieć, albo musiałby być współprowadzony z WIP. Zmiana nazwy umożliwiła zachowanie kierunku na Wydziale, a przede wszystkim jego unikalnego programu kształcenia. 

Aktualizacja z dnia 24 kwietnia br.

Szanowni Państwo,
Ponieważ obiecałam oświadczenie dot. sytuacji zatem sprawa wygląda następująco. W dniu jutrzejszym zostanie skierowane pismo do Prorektora Lewensteina, żeby wyraził zgodę na to, że wszyscy studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będą mieli prawo wyboru nazwy kierunku na dyplomie.
Z własnej inicjatywy możemy każdemu studentowi dodać wpis do suplementu z informacją o zmianie nazwy kierunku w dniu 18 kwietnia 2018 roku (proszę dziekanat o opracowanie sformułowania takiego wpisu) oraz poświadczony wydruk uchwały Senatu PW o dokonaniu niniejszej zmiany bez zmiany programu kształcenia.
- dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, Prodziekan ds. studiów

Pytania i wątpliwości?

Prosimy o zadawanie ich na katarzyna.rostek@pw.edu.pl lub bezpośrednio u Prodziekan ds. studiów w terminach przyjęć.