Badanie satysfakcji studentów

Stylizowane logo WZ

Dziekan Wydziału Prof. dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prosi studentów o wypełnienie ankiety dot. czynników wpływających na motywację studentów i wybór programu studiów.

Dr Grażyna Rembielak, adiunkt Marketingu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej prowadzi badania nad czynnikami wpływającymi na motywację studentów i wybór programu studiów, a także zadowolenia studentów z ich doświadczenia w nauce. Kluczowym elementem badań jest zrozumienie czynników mających wpływ na studentów w wyborze ich programu studiów, a ich satysfakcji z całego przebiegu studiów.

Z tego powodu Pani dr Grażyna Rembielak prosi o wsparcie w zakresie badań i wypełnienie zamieszczonych poniżej kwestionariuszy. Wypełnienie kwestionariusza powinno potrwać nie dłużej niż 10 minut.
Należy pamiętać, że kwestionariusz jest anonimowy i żaden z respondentów nie może zostać zidentyfikowany. Wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach badawczych.
Zakończenie badania oznacza zgodę na udział w tych badaniach.

Link do kwestionariuszy:

  1. Zarządzanie – studia licencjackie 1-3 rok
  2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  – studia inżynierskie  1-3 rok
  3. Zarządzanie – studia Magisterskie  1-2 rok
  4. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia Magisterskie  1-2 rok
  5. Management of Sustainable Enterprises – studia Magisterskie  1-2 rok

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dr Grażyna Rembielak
grazyna.rembielak@biznes.edu.pl
Linkedin: linkedin.com/pub/grazyna-rembielak
www.researchgate.net/profile/Grazyna_Rembielak