Czwartek za poniedziałek

Czwartek za poniedziałek

W semestrze letnim, 20.05.2019 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek.

– zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia nr 10/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019.