ERASMUS+ Spotkanie Informacyjne

ERASMUS+ Spotkanie Informacyjne

Biuro ds. studiów i programów międzynarodowych Wydziału Zarządzania pragnie zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne o programie mobilności Erasmus+ oraz pokrewnych.

Na spotkaniu będą mogli Państwo dowiedzieć się o warunkach wyjazdów na studia, terminach i sposobie rekrutacji, zaletach wyjazdu oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.

Spotkanie odbędzie się 02.03.2021 (wtorek) o godzinie 15:30 na platformie Ms Teams. 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy anna.dmoch@pw.edu.pl w celu uzyskania zaproszenia.