IZ II stopień - studia stacjonarne - zapisy na specjalności

IZ II stopień - studia stacjonarne - zapisy na specjalności

Szanowni Studenci, 

Przedstawiamy wyniki zapisów na specjalności (lista obejmuje jedynie osoby, które dokonały wyboru). Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami ostateczny podział na grupy zaprezentowany zostanie po sesji letniej, po zamknięciu protokołów. O przydziale do grup decydować będzie średnia ocen.