Komunikat dla nowych Studentów II stopnia kierunku Inżynieria Zarządzania

Komunikat dla nowych Studentów II stopnia kierunku Inżynieria Zarządzania

Prosimy o zapoznanie się z informacjami od Dziekanatu ds. Studiów w sprawie podpisywania ślubowań i odbierania legitymacji studenckich.

W związku z oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 dla studentów II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku.

Studia stacjonarne II stopnia:

1. Podpisywanie ślubowań, odbieranie legitymacji oraz dopełnianie wszelkich niezbędnych kroków administracyjnych będzie możliwe po aktualizacji Państwa numerów indeksów. Informujemy, że Państwa dokumenty są w trakcie ewidencjowania w Dziale Ewidencji Studentów PW. Na początku przyszłego tygodnia zostaną podane szczegółowe informacje o terminach podpisywania ślubowań. 

2. Do czasu zdeponowania Państwa dokumentów aktualne pozostają tymczasowe numery, rozpoczynające się od litery „X-„, które umożliwiają korzystanie z systemu USOS i udział w zdalnych zajęciach prowadzonych na platformie MS Teams.

3. Odebranie legitymacji studenckiej będzie możliwe po dostarczeniu do Dziekanatu badań lekarskich oraz uiszczeniu opłaty za legitymację w wysokości 22zł. Radzimy dokonać opłat jak najszybciej, gdyż tylko opłacone legitymacje są drukowane.

4. W celu załatwienia innych spraw administracyjnych (zaświadczenia, podania) uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową (dziekanat.wz@pw.edu.pl) bądź telefoniczną.

Studia niestacjonarne II stopień:

1. Odebranie legitymacji studenckiej będzie możliwe po dostarczeniu do Dziekanatu badań lekarskich, uiszczeniu opłaty za legitymację w wysokości 22zł oraz po wniesieniu opłaty semestralnej za studia. Radzimy dokonać opłat jak najszybciej, gdyż tylko opłacone legitymacje są drukowane.

2. Podpisywanie ślubowań, odbieranie legitymacji oraz dopełnianie wszelkich niezbędnych kroków administracyjnych będzie możliwe po aktualizacji Państwa numerów indeksów. Informujemy, że Państwa dokumenty są w trakcie ewidencjowania w Dziale Ewidencji Studentów PW. Na początku przyszłego tygodnia zostaną podane szczegółowe informacje o terminach podpisywania ślubowań. 

3. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, wysokość opłat za poszczególne kierunki studiów wynosi:

- Inżynieria Zarządzania: 2800zł/semestr

4. W celu załatwienia innych spraw administracyjnych (zaświadczenia, podania) uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową (dziekanat.wz@pw.edu.pl) bądź telefoniczną.

Prosimy pamiętać o

• obowiązkowej osłonie na usta i nos,

• obowiązkowej dezynfekcja rąk przed wejściem,

• zachowaniem 2 m odstępu pomiędzy interesantami (oraz pracownikami),

• przyjściu z własnym długopisem.