Listy na zajęcia warsztatowe - dyplom I stopień

Listy na zajęcia warsztatowe - dyplom I stopień

Przedstawiamy listy na zajęcia warsztatowe będące częścią pracy dyplomowej (I stopień).

Szanowni Studenci!

Prosimy pamiętać, że grupy mogą liczyć maksymalnie 12 osób. Istnieje możliwość zamiany 1 osoba za 1 osobę. Zamiany należy zgłaszać w Dziekanacie ds. Studiów bądź w Dziale ds. Planowania i Rozliczania Dydaktyki do dnia 7 października.

Podział na grupy:

Studia licencjackie, semestr 3, stacjonarne - LS3 (.pdf)

Studia licencjackie, semestr 5, stacjonarne - LS5 (.pdf)

Studia licencjackie, semestr 3, niestacjonarne - LZ3 (.pdf)

Studia inżynierskie, semestr 3, stacjonarne - IS3 (.pdf)