Najważniejsze informacje dla studentów pierwszego roku

legitymacja, badania lekarskie, ślubowanie, opłaty

Studia stacjonarne I stopnia:

1. Odbieranie legitymacji oraz dopełnianie wszelkich niezbędnych kroków administracyjnych będzie możliwe od 02.10.2023 (poniedziałek) po wydziałowej inauguracji, która rozpoczyna się o godz. 14.00.

2. Odebranie legitymacji studenckiej będzie możliwe po dostarczeniu do Dziekanatu badań lekarskich, wcześniejszym uiszczeniu opłaty na indywidualne konto studenta w systemie USOS za legitymację w wysokości 22zł oraz podpisaniu ślubowania w systemie USOS. Radzimy dokonać opłat jak najszybciej, gdyż tylko opłacone legitymacje są drukowane.

Studia niestacjonarne I i II stopień:

1. Odebranie legitymacji studenckiej będzie możliwe po dostarczeniu do Dziekanatu badań lekarskich, uiszczeniu opłaty na indywidualne konto studenta w systemie USOS za legitymację w wysokości 22zł oraz wniesieniu opłaty semestralnej za studia oraz podpisaniu ślubowania w systemie USOS. Radzimy dokonać opłat jak najszybciej, gdyż tylko opłacone legitymacje są drukowane.

2. W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, opłaty za poszczególne kierunki studiów wynoszą:

- Zarządzanie: 3500zł/semestr

- Inżynieria Zarządzania: 3100zł/semestr

Informuje się, że komunikacja mailowa pomiędzy Studentem a dziekanatem oraz administracją i władzami Wydziału czy Uczelni może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem poczty uczelnianej. Wiadomości kierowane z maili prywatnych będą ignorowane. Zapraszamy do zapoznania się z INSTRUKCJĄ