Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy student pierwszego roku z wyjątkiem studentów, którzy studiowali już na Politechnice Warszawskiej i mają takie szkolenie zaliczone

dla studentów Wydziału Zarządzania została utworzona grupa w MS Teams:
WZ I Szkolenie BHP dla studentów PW 2023-2024(1)    – kod dostępu rbcwja5

Aby student mógł pomyślnie przejść szkolenie BHP, powinien zapoznać się materiałami do samokształcenia, umieszczonymi w grupie, a następnie rozwiązać test sprawdzający wiedzę, do  21 października 2023
 
* Informacje, jak dołączyć do zespołu w MS Teams za pomocą kodu, można znaleźć na stronie:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/u%C5%BCyj-linku-lub-kodu-aby-do%C5%82%C4%85czy%C4%87-do-zespo%C5%82u-c957af50-df15-46e3-b5c4-067547b64548