Piątek za środę

Piątek za środę

W semestrze letnim, dnia 17.04.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z piątkowym planem zajęć.

Zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 10/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019.