Plany zajęć

Na stronie Wydziału zostały opublikowane plany zajęć dla studiów stacjonarnych (z wyłączeniem semestrów: II i IV kier. ZiIP studiów I stopnia)

Plany zajęć dla semestrów: II i IV kier. ZiIP studiów I stopnia oraz studiów zaocznych zostaną opublikowane w poniedziałek - 05.02.2018.