Rachunkowość finansowa - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Rachunkowość finansowa prowadzonego przez dr Ewę Komajdę odbędzie się 13 września 2017 roku, o godzinie 16.15 w sali NT 301. 

Egzamin przewidziany jest zarówno dla studentów studiów dziennych jak i zaocznych.