Spotkanie w sprawie prac dyplomowych i praktyk zawodowych

Spotkanie w sprawie prac dyplomowych i praktyk zawodowych

Uwaga Studenci!

W poniedziałek 10 czerwca o godz. 14 w sali NT242 odbędzie się spotkanie w sprawie prac dyplomowych i praktyk zawodowych dla studentów 2 i 4 semestru I stopnia kierunków Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania. Kierowane jest ono zarówno do Studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Obecni będą: prodziekan ds. studiów, koordynator procesu dyplomowania, pełnomocnik ds. praktyk, przewodniczący komisji ds. kształcenia.