Ważna informacja o przedmiotach obieralnych i lektoratach!

Ważna informacja o przedmiotach obieralnych i lektoratach!

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany w zakresie przedmiotów obieralnych oraz przenoszenia godzin lektoratów są rozpatrywane nie później niż do końca trzeciego tygodnia tego semestru, którego dotyczą. W późniejszym terminie zmiany takie nie są możliwe