Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studiów - prace dyplomowe!

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studiów - prace dyplomowe!

Wszystkim Studentom I stopnia, którzy w semestrze letnim otrzymali zgodę na przedłużenie Studiów o trzy miesiące w celu dokończenia pisania pracy dyplomowej, przypominamy o terminie składania dokumentów do pracy dyplomowej do dnia 30.04.2021 (piątek)

Jeśli z jakiś przyczyn nie będą mogli Państwo donieść dokumentów w wyznaczonym terminie, to prosimy o kontakt z Opiekunkami Państwa Studiów:

  • Katarzyna Rybak katarzyna.rybak@pw.edu.pl w przypadku studiów na kierunku Zarządzanie
  • Agata Szymańska agata.szymanska@pw.edu.pl w przypadku studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania

Przypominamy również, że do Dziekanatu ds. Studiów przynoszą Państwo tylko dokumenty wymagane w procesie dyplomowania, prosimy o nieprzynoszenie wydrukowanych prac. 

W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.