Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studiów - prace dyplomowe!

Ważna informacja od Dziekanatu ds. Studiów - prace dyplomowe!

Wszystkim Studentom, którzy w semestrze letnim chcieliby podejść do obrony pracy dyplomowej jeszcze w czerwcu, przypominamy o terminie składania dokumentów do pracy do dnia 07.06.2021 (poniedziałek)

Jeśli z jakiś przyczyn nie będą mogli Państwo donieść dokumentów w wyznaczonym terminie, to prosimy o kontakt z Opiekunkami Państwa Studiów:

  • Katarzyna Rybak katarzyna.rybak@pw.edu.pl w przypadku studiów na kierunku Zarządzanie I stopnia
  • Agata Szymańska agata.szymanska@pw.edu.pl w przypadku studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania I stopnia,
  • Ewa Dąbrowska ewa.dabrowska@pw.edu.pl w przypadku wszystkich kierunków studiów II stopnia.

Przypominamy również, że do Dziekanatu ds. Studiów przynoszą Państwo tylko dokumenty wymagane w procesie dyplomowania, prosimy o nieprzynoszenie wydrukowanych prac. Uprzejmie przypominamy również o tym, że przyjmujemy dokumenty do obrony tylko po uzyskaniu ABSOLUTORIUM. 

Wszystkie osoby, które przyniosą dokumenty po tym terminie, będą oczekiwały na obronę we wrześniu!

Prosimy również pamiętać, że zgodnie z Decyzją Rektora nr 35/2021 w dniach 03.06 (czwartek) i 04.06 (piątek) Dziekanat ds. Studiów będzie nieczynny. 

W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.