Wysokości opłat za studia w r.ak. 2018/19

Wysokości opłat za studia w r.ak. 2018/19

fot. © Krzysiek, egospodarka.pl - Fotolia.com

Przypominamy o obowiązujących stawkach za zajęcia dydaktyczne - czesne w przypadku studiów zaocznych, powtórki, wznowienia itd.

Dokumentem regulującym wysokości opłat w roku akademickim 2018/19 jest Decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej nr 101/2018.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych opłat:

Rodzaj Opłata
Czesne: Zarządzanie, studia I i II stopnia 2600 zł / semestr
Czesne: Inżynieria Zarządzania, studia I i II stopnia 2800 zł / semestr
Powtarzanie ćwiczeń, laboratoriów, projektów (za wyłączeniem wykładów) 11 zł / godzina
Powtarzanie wykładów 90 zł (ryczałt)
Konsultacje dot. dyplomu w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów I stopnia 220 zł (ryczałt)
Konsultacje dot. dyplomu w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów II stopnia 390 zł (ryczałt)
Konsultacje prac przejściowych na studiach I i II stopnia - w przypadku powtarzania 100 zł (ryczałt)