ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE - zaliczenie poprawkowe wykładów, godziny rozpoczęcia.

Stylizowane logo WZ

Szanowni Studenci, 

przedstawiamy terminy zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Zachowania organizacyjne.

Zaliczenie poprawkowe z wykładów dla osób, które uzyskały pozytywne oceny z ćwiczeń, odbędzie się w formie jak w terminach w semestrze letnim, tj. w formie zdalnej na platformie OLAF w miejscu, gdzie każdy student był zapisany do wykładu z przedmiotu. Jak poprzednio - 15 minut przed startem zaliczenia w OLAF  odbędzie się spotkanie organizacyjnie w MsTeams - jak wykłady z przedmiotu:- dla studentów studiów stacjonarnych: 10.09.2021 start w OLAF godz. 15.30- dla studentów studiów niestacjonarnych: 10.09.2021 start w OLAF godz. 16.30 Poniższa informacja jest widoczna również w systemie OLAF przy zakładce "Termin poprawkowy". dr inż. Edyta Malicka